Udvikling i vores liv sker via de kriser vi gennemlever. Hvis vi formår at gribe chancen.

Og livet igennem løber vi uundgåeligt ind i både større og mindre livskriser. Måske gennemlever vi at miste et menneske vi holder af og vi føler tab og mærker sorgen. Måske støder vi ind i udfordringer i vores parforhold som virker uoverskuelige, handlingslammende, smertefulde og meningsløse. Måske bliver vi fyret og mister pejling, indtægtsgrundlag og fodfæste i vores identitet. Måske rammes vi af sygdom, kommer til skade eller udsættes for en voldsom hændelse eller begivenhed som slår os ud af kurs i en længere periode. Måske gør nogen der står os nær og vi oplever at skulle være der for dem midt i deres livskrise. Måske gennemlever vi flere kriser samtidig og mister helt overblikket, realitetssansen og livsmodet.

Uanset vil vi i alle situationer bedst muligt forsøge, at tackle kriser og livssituationer ud fra de forudsætninger vi har med os. På den måde som vi er blevet vist og som vi har erfaret fra hvordan vores nærmeste omverden og pårørende tacklede deres livskriser.

Fundamentet for at håndtere kriser kan derfor være vidt forskelligt fra mand til mand. Nogen af os har lært at tackle kriser med en sindsro og en åbenhed hvor der blevet talt om det svære med en omsorgsfuld tilgang hvor det var okay at hente hjælp og støtte fra vores nærmeste.

Andre af os har måske set og oplevet kriser der slet ikke blev tacklet. Kriser der i stedet blev fejet ind under gulvtæppet, undveget eller tiet ihjel, dulmet med mad, alkohol eller andre rusmidler, negligeret som værende bagateller eller ligegyldige. Eller givet videre til andre mennesker som værende deres skyld, at en krise opstod.
Hvordan håndterer du kriser selv dine livskriser som mand?

Holder du sammen på dig selv, mander dig op, og holder facaden? Undgår du at vise dine følelser eller berørthed? Trækker du dig ind i dig selv? Undgår du at sige tingene som de er eller at dele det svære med andre? Tror du det hele er din skyld? Dulmer du det svære med mad, alkohol eller et rusmiddel? Flygter du væk fra dig selv og fra at mærke hvordan du egentlig har det gennem enten at være i aktivitet hele tiden eller bare at lade tingene stå til? Tror du ikke du kan gøre noget for at ændre hvordan du har det gennem i krise?

Alle livskriser indeholder et udviklingspotentiale. For enten at gøre det vi altid har gjort, set eller lært. Eller at forsøge at gøre noget andet. Livskriser er en vej med en ny mulighed.

Står du midt i, eller gennemlever du en livskrise stor som lille kan et psykoterapeutisk forløb tilrettet dig som mand være en ny mulighed for at komme videre i livet.
Hos mig er du altid hjertelig velkommen. Uanset hvad du bringer med dig fra dit liv.