Terapiformen jeg anvender kaldes organisk psykoterapi.

Organisk psykoterapi har en kroporienteret tilgang.

Organisk hentyder til, at vi som mennesker er én samlet organisme hvor krop, tanker, følelser og vores handlinger ikke kan adskilles, men altid giver mening ud fra der hvor du er i livet lige nu og her.

Organisk psykoterapi er en eklektisk terapiform der udvælger og sammensætter elementer fra kropterapi, gestaltterapi, eksistentielle psykoterapi og den neuro affektive psykoterapi.

Organisk psykoterapi er tilpasset og afpasset netop til dig og dine behov – ud fra den du er, og ud fra det som du bringer med dig terapi.

Organisk psykoterapi kan hjælpe og støtte dig mod en bedre balance:

  • I dig selv – og med dig selv i forhold til din omverden og dine relationer
  • Mellem hvad din krop fortæller dig og hvad der foregår i dit hoved
  • Mellem hvile og aktivitet i dit liv
  • Mellem dine følelser, din adfærd, handlinger og din rationelle tænkning

Afsæt i samtalen

Terapiformen tager afsæt i samtalen og inddrager kropslig opmærksomhed fra hele dig på en nænsom og konkret måde.

Som menneske er du altid selv klogest på dig selv og dit eget liv.

Som psykoterapeut stiller jeg mig til rådighed med det jeg ser, hører og fornemmer fra dig – og spejler og undersøger nysgerrigt det som du bringer med i terapien. På den måde kan vi sammen se på hvordan du bærer dig ad med at være dig – og på den måde blive opmærksom på om der dukker ting op som du gerne vil gøre en indsats for at ændre. Eller lægge bag dig.